Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Grundregler for færdsel
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Teoriklar®

Komplet teoribog

TeoribogBK

1. Indledning

1. Indledning

2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning

2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning

3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter

3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter

4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane

4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane

5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere

5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere

6. Trafikantadfærd

6. Trafikantadfærd

7. Grundregler for færdsel

7. Grundregler for færdsel

8. Grundregler for bilkørsel

8. Grundregler for bilkørsel

9. Manøvrer på vej

9. Manøvrer på vej

10. Særlige risikoforhold i trafikken

10. Særlige risikoforhold i trafikken

11. Manøvrer på køreteknisk anlæg

11. Manøvrer på køreteknisk anlæg