Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Grundregler for færdsel
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Den nemme teoribog

Manøvrer på den lukkede manøvrebane

På øvelsespladsen skal du lære at køre bilen ved lave hastigheder. Du skal kunne sætte i gang og standse, køre forlæns og baglæns, svinge, vende og parkere ved vejkanten og i parkeringsbås. Du skal kunne klare øvelserne så sikkert, at du kan køre på vej, køre efter trafik og færdselsregler.

Du skal kunne udføre øvelsen fejlfrit, mindst 2 gange efter hinanden. Du skal også kunne tjekke sikkerheden inden du kører (seler, døre etc.) og kunne finde ud af instrumentbrættets lamper og lyde.

Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr

Du skal kunne klare disse ting i bilen: Du skal kunne gøre duggede og beskidte ruder, spejle og lygteglas rene. Du skal huske at fjerne løse genstande, der ligger på instrumentbræt, på solskærme, på vindueshylde og under og foran førersædet. Endelig skal du kunne lukke og låse bilen forsvarligt.

Du skal også kunne indstille de forskellige dele – det vil sige: Spænde og justere sikkerhedssele og nakkestøtte, indstille spejle, åbne sikkerhedsselen hurtigt og bruge kobling, speeder og bremse, ligesom du skal kunne bruge gear og håndbremse.

Alle kontakter i bilen skal du kende og kunne bruge. Det gælder lygter, ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker og -vasker, horn. I forhold til klima i bilen skal du vide, hvordan blæseren, varme- og ventilationsanlægget, el-bagrude virker, og hvis spejle justeres elektrisk, skal du også kunne gøre dét. Endelig er det vigtigt at du kan åbne motorhjelm og tankdæksel. spejlindstilling og åbne motorhjelm og tankdæksel. Hvis bilen har tagboks og cykelholder, skal du være sikker på at det er sat rigtigt fast.

At sætte i gang og standse bilen

Du skal kunne betjene den elektriske startmotor korrekt. Du skal kunne bruge kobling, speeder og bremse, så det ikke rykker voldsomt i bilen, når du sætter i gang og standser. Du skal heller ikke give for meget gas eller file på koblingen.

Starte, bruge gear, sætte i gang og bremse

Du skal kunne klare disse ting: Spænde sikkerhedssele og derefter starte motoren ved at bruge rat, tænding og holde motoren i tomgang. Hvis du går i stå, skal du kunne sætte i gang igen. Du skal kunne skifte fra frigear til 1. gear mens motoren kører, orientere dig til alle sider og holde øje med blinde vinkler ved at se over skulderen. Derefter løsne håndbremse, sætte blødt i gang og køre langsomt fremad. Når bilen er i gang, skal du bruge speeder og kobling rigtigt uden at give for meget gas eller file på kobling. Endelig sal du kunne bremse blødt, koble ud og skifte til frigear så du stopper.

Kørsel i 8-tal

Du skal lære at køre i ottetal ved at dreje til højre og venstre jævnt og sikker til højre og venstre og vide, hvordan du holder på rattet, når du kører (’et kvarter i tre’) - både når du kører ligeud og drejer, dvs. undgå at armene krydses).

Bremse og bedømme bilens længde

Når du kører på manøvrebanen, skal du kunne bremse præcist, så bilen kun lige rører keglen når du kører hen til den. Du skal kunne skifte til bakgear og køre baglæns, kigge bagud og bremse så præcist, at bilen kun lige rører keglen når du bakker hen til den.

Baglæns kørsel med sving

Når du kører baglæns, skal du kunne svinge til højre og venstre i bløde buer. Derfor skal du også kunne kigge dig for ved hjælp af spejle og tjekke blinde vinkler Du skal kunne køre lige baglæns uden stop, det vil sige uden sving i 20-30 meter og kigge i spejle undervejs.

 Forlæns og baglæns slalom: Ud over at køre lige baglæns skal du kunne køre slalom til venstre og højre, også baglæns. Derfor skal du også kunne rette bilen op igen efter et sving. Endelig skal du være i stand til at manøvrere mellem kegler uden at vælte dem, både forlæns og baglæns i 1. gear, mens du bruger spejle og drejer hovedet for at se dig for.

Parkering ved vejkant

Du skal lære at parkere forlæns ind til kant i højre side af vejen, uden at køre i kantstenen.

Gearskift, hastighed og bremsning

På manøvrebanen skal du kunne accelerere hurtigt op til 20-25 km/t og skifte fra 1. til 2. gear, holde kursen i samme hastighed. Du skal kunne bremse hårdt op uden at hjulene blokerer og dreje om hjørner i skarpe sving i 2. gear. 

 Vending, U-vending og trepunktsvending 

Udføre U-vending, vende ved forlæns og baglæns kørsel både på en bred og lidt smal vej. Endelig skal du lære at lave en trepunktsvending.

Parkering i bås

Du skal lære at parkere forlæns og baglæns ind i en parkeringsbås. Bilen skal parkeres nogenlunde midt i båsen. Du skal også kunne lave en såkaldt parallelparkering, som betyder at du skal kunne parkere baglæns ind i en ’lomme, der er 8 meter lang og 2 meter bred. ved vejkanten. Det svarer til at parkere mellem to parkerede biler med 8 meters afstand. Du må maks. være 30 centimeter fra vejkanten.