Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Grundregler for færdsel
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Den nemme teoribog

Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere

I dette kapitel gennemgår vi, hvordan du kan og skal køre forskellige køretøjer, der hører til kørekort Kategori B. Du skal kunne orientere dig i forskellige situationer og på den se, hvor det kan blive svært overskue trafikken. Det gør at du ikke selv kommer i fare eller kommer til at udsætte andre for fare ved at komme for tæt på. Du skal kunne koble det, du har lært i teorien sammen med den praktiske undervisning i at køre bil på vej.

Generelt om manøvre-egenskaber

Her skal du lære de forskellige betegnelser for hvordan en bil køres. Manøvre-egenskaber handler overordnet om to ting. Fart og evnen til at styre. Du skal vide, hvad udtrykkene fart, acceleration, bremselængde, styring og det at orientere sig betyder.

Farten

Hvad hedder de forskellige ting, når du skal beskrive fart i en bil?

a) Accelerationsevne betyder hvor hurtigt du kommer op i fart i bilen

b) tophastighed er et tal for hvor hurtigt køretøjet kan køre i højeste gear, og

c) bremseevne er det modsatte, nemlig hvor hurtigt du kan bremse ned.

Styreegenskaber

Forskellige ting har indflydelse på, hvor nemt det er at styre bilen sikkert

’Styrevillighed’: Hvor godt bilen reagerer, når rattet eller styret drejes. 

’Retningsstabilitet’: Hvor godt holder bilen retningen, når du kører ligeud 

’Sidevindsfølsomhed’: Hvor meget bliver bilen påvirket af sidevind, f.eks. på broer. 

Styring er generelt afhængig af to ting: Hvor tungt bilen er lastet og hvor vægten ligger i bilen. Hvis der er mest vægt på baghjulene, er bilen mere følsom for sidevind og sværere at styre. Ligger vægten foran er det nemmere at styre bilen og holde retningen.

Mulighed for føreren for at orientere sig

Det er utrolig vigtigt at kunne orientere sig, når du kører bil. Derfor skal du vide en del ting om, hvad der betyder noget for om du kan se godt til alle sider når du kører. Det er naturligvis af hensyn til sikkerhed for dig og andre i trafikken.

Blinde vinkler: Bilens vinduesrammer, spejle, karrosseri, førerens styrthjelm, motorbriller eller visir kan give blinde vinkler.

Udsyn: Hvis bilens ruder er beskidte, iset til eller dugger kan du ikke orientere dig godt, så de skal være rene og klare, før du kører.

Distraktion: Tag kasketter, tørklæder eller andet af, hvis det gør at du ikke kan se dig ordentligt for. Høj musik, larm fra bilen eller når du bruger styrthjelm på knallert/motorcykel kan også forhindre at du orienterer dig godt. Styrthjelm kan du naturligvis ikke tage af, du skal bare vide, at du ikke kan høre alt.

Forskellige køretøjers manøvre-egenskaber

Det er vigtigt at vide, hvordan biler, busser, lastbiler og biler trailere opfører sig i trafikken. Så kan du nemmere vurdere, hvad der vil ske i trafikken. Det samme gælder traktorer, motorcykler, knallerter og cykler. Vi gennemgår dem nedenfor.

Person- og varebiler

Person- og varebiler er dem, der kører hurtigst, accelerer hurtigst og bremser bedst.

Vær klar over, hvordan din egen bil accelererer i forhold til andres. Det er vigtigt, når du skal bedømme, hvor hurtigt en bil når op til dig bagfra og når du skal sætte i gang, g stoppe ved lyskryds, skifte vognbane eller overhale.

Vid, at alle biler har blinde vinkler på grund af vinduesrammer, spejle og karrosseri. Vi også, at de forreste vinduesstolper kan give blinde vinkler, så du ikke kan se, hvad der kommer fra siden.

De bageste vinduesrammer kan også give blinde vinkler, så du ikke kan se, hvad der kommer bagfra på begge sider. Det kan f.eks. være cykler eller knallerter.

Vær klar over, at de udvendige spejle er ikke nok til at du kan orientere dig i blinde vinkler. Brug altid både spejl og se dig over skulderen, når du skal dreje. Det er naturligvis sværere, hvis bilens ruder er blændede eller, som i en varebil, at du ikke kan se ud af bagruden. Så skal du være ekstra forsigtig. Sæt dig ind i, hvordan blinde vinkler er i andre typer biler. Det kan betyde noget for din egen sikkerhed, hvis andre har dårligt udsyn. Det er forskelligt for biltyperne som f.eks. for busser, lastbiler, motorcykler. Vær klar over, at andre biler har andre blinde vinkler når du skal skifte vognbane, når du kører i kø, skal svinge eller krydse veje. Man kan kort sagt ikke altid regne med, at andre biler har set en, man skal selv være opmærksom.

Lastbiler, herunder busser

Lastbiler

Belæssede lastbiler kan ikke accelerere så hurtigt som personbiler. Det er vigtigt, så du ikke kører op bagi dem, f.eks. på motorvej, når lastbilen vil flette ind eller skifte vognbane. Tommelfingerreglerne er:

 • Alle lastbiler kommer langsomt op i fart og har sværere ved at bremse hurtigt ned.
 • De høje lastbiler og kassebiler uden stor last kan blive særligt følsomme for sidevind. Det er vigtigt at vide, når du f.eks. skal overhale go der er blæst fra siden. Mellemstore og meget store lastbiler kræver særlig stor plads til sving. Det skal du tage hensyn til i f.eks. kryds eller når du kører forbi dem/overhaler og lastbilen svinger.
 • Lastbiler har flere og større blinde vinkler end personbiler. 
 • De har store udvendige spejle, men det gør at der er blinde vinkler fremad. 
 • Ved lastbilens sider er der så store blinde vinkler, der kan skjule mindre køretøjer. 
 • Lastbilers førerhuse er lydisolerede og derfor kan du ikke regne med at føreren har hørt dig.

Biler med påhængskøretøj

Dette skal du vide om biler, der har påhængskøretøj, som f.eks. trailer eller campingvogn.

Når en bil har et påhængskøretøj, accelererer den tit dårligere. De må ikke køre så hurtigt som personbiler uden påhængskøretøj og de bremser langsommere ned. Du skal vide, hvad det betyder for sikkerheden i trafikken og hvordan du skal håndtere det. Biler med trailer / campingvogn/ påhængskøretøj slingrer nemt og de skrider nemt ud. F.eks. når de bremser hårdt, det blæser fra siden eller det er glat.

Du skal også være klar over, at biler med påhængskøretøj skal have ligeså meget plads til at svinge som lastbiler. Det er også sværere for føreren af bil med campingvogn at orientere sig. Det betyder at du skal være mere opmærksom, når du overhaler eller kører over i en anden vognbane i nærheden af en bil med campingvogn.

Traktorer, herunder motorredskaber

Hvis du møder traktor, gravko eller bulldozer (eller lignende) når du kører, er der ting, du skal være opmærksom på. Traktorer accelerer hurtigt, men de kører langsomt. De må max kører 40 km/t. Derfor har de en rød trekant for ’langsomt kørende køretøjer’. Du skal derfor være klar over, at traktorer og traktorvogntog bremser langsomtop. Hvis traktoren har påhængskøretøj og bremser hårdt, mens den svinger, kan den vælte. Du skal i det hele taget holde godt øje med, hvad der foregår på vejen, når der større køretøjer.

Det skal du fordi:

Traktorer med redskaber bagpå er ustabile og slingrer nemt. Traktorer og store motorkøretøjer (gravko, bulldozer mv. Skal bruge ligeså meget plads til at svinge som lastbiler). Pladsbehovet til manøvrer med påhængskøretøj som hos store biler med påhængskøretøj. Føreren kan have svært ved at orientere sig bagud, særligt med stort læs eller redskaber. Du kan ikke regne med, at føreren har set dig. Motorstøjen gør det også svært for føreren at høre lydsignaler, så du kan heller ikke regne med at de hører dig. Påhængsredskaber har tit signallys på, fordi de er bredere end andre køretøjer. Du skal tage hensyn, når du skal overhale.

Motorcykler

Hvis du møder en motorcykel i trafikken, skal du vide, at motorcykler accelererer meget hurtigere end personbiler og kan køre hurtigere. Det er vigtigt at vide, når:

 • du kører ind fra en sidevej
 • du svinger til venstre foran en motorcyklist, der kommer mod dig.
 • du skifter vognbane eller skal stoppe for rødt.

Motorcykler kan i glat eller fedtet føre nemmere skride ud og vælte end biler og andre køretøjer. Hvis der er tale om store, tunge motorcykler har de også sværere ved at dreje end de små og lettere. Det skal du tage hensyn til, når du møder dem i sving. Du skal også være klar over at Motorcykler er meget følsomme for sidevind.

En motorcyklist kan have svært ved at se dig, fordi han har styrthjelm, visir, motorbriller og eventuel vindskærm på, der mindsker muligheden for at orientere sig. Det samme gælder, hvis der er snavs, dug, regn på og larmen kan derudover gøre det svært at høre dig.

Motorcyklister kan være svære at beregne i trafikken. Du skal vide, at de er hurtigere til at skifte vognbane. De kan finde på at zigzagge gennem trafikken og de slingrer lettere. En motorcykel trækker også til siderne ved visse manøvrer, som du skal være klar over:

Når den bremser trækker den til venstre. Når den accelerer trækker den til højre.

Hvis du kan se, der er en passager med på motorcyklen og vedkommende sidder stift på motorcyklen (ikke læner sig til samme side som føreren i et sving) så skal du være på vagt, for så kan den nemmere vælte.

Knallerter

Knallerter kan accelerere lige så hurtigt som mindre motorcykler. Den højest tilladte hastighed er dog meget lavere. Du kan kende knallert fra motorcykel ved at se på nummerpladens størrelse og farve. Der er forskellige hastigheder. Store knallerter må køre 45 km/t, de små knallerter må køre 30 km/t. Det er vigtigt, når du skal bedømme dem i trafikken. Knallerter er ikke gode til at bremse hurtigt, så du skal være opmærksom ved sving og ved stop i lyskryds eller andet.

 1. Når de bremser kraftigt op, kan de skride eller vælte.
 2. De er meget følsomme overfor vind og kan let slingre og det er vigtigt for dig at ide, hvis du skal køre forbi eller overhale.

Cykler

Du skal vide forskellige ting om cykler i trafikken, så du kan tage hensyn. Cykler hører til langsomme køretøjer. Der er dog stor forskel, for de nye typer elcykler kører nogle gange ligeså hurtigt som knallerter og racercykler – eller hurtigere. De kan være svære at bedømme, så vær opmærksom.

 1. Cykler bremser kun langsomt og når der bremses kraftigt op, kan de let skride ud eller vælte.
 2. Hold øje med hvor hurtigt cyklerne kører i bytrafik, f.eks. når de krydser veje og når du skal svinge, så du ikke rammer en cykel, både dem kommer bagfra eller kører imod dig.
 3. Cykler slingrer nemt og er følsomme overfor sidevind, og det bliver mere udpræget, når den er lastet tungt eller har børn med. Børn skal man naturligvis tage ekstra hensyn til, da de ikke er trafikvante og mere uforudsigelige end andre cyklister.
 4. Cyklister har overordnet nemt ved at orientere sig, fordi der ikke er noget, der sidder i vejen for deres udsyn. Men de skal dreje hovedet for at se bagud, og det gør de ikke altid, fordi de på den måde kommer til at slingre. Hold øje med om de har set dig.
 5. Ligesom hos motorcyklister og knallertkørere så er cyklister udsatte for vejr og vind. Hvis det regner, solen skinner kraftigt eller sner, så vil de typisk vende ansigtet til siden – og så orienterer de sig ikke så godt. Hold øje med om de har set dig.
 6. Cyklister har overordnet nemt ved at orientere sig, fordi der ikke er noget, der sidder i vejen for deres udsyn. Men de skal dreje hovedet for at se bagud, og det gør de ikke altid, fordi de på den måde kommer til at slingre. Hold øje med om de har set dig.
 7. Ligesom hos motorcyklister og knallertkørere så er cyklister udsatte for vejr og vind. Hvis det regner, solen skinner kraftigt eller sner, så vil de typisk vende ansigtet til siden – og så orienterer de sig ikke så godt. Hold øje med om de har set dig